H O M E O P A T H I E
 
Homeopathische paardenzorg

De homeopathie werkt in op de levenskracht of op het emotionele vlak van een dier. Het systeem is gebaseerd op een principe, "de wet van de gelijksoortigheid genoemd", waarbij geneesmiddelen het lichaamseigen herstelvermogen stimuleert. Volgens de homeopaat kan ziekte alleen wezenlijk worden genezen door het eigen herstelvermogen aan te pakken. De homeopathische geneesmiddelen zetten als het ware de natuurlijke herstelfunctie van het organisme aan om de ziekte te overwinnen en zullen dus bijvoorbeeld niet de bacteriën doden. Het lichaam is daar dan zelf toe in staat om dit te doen.

Homeopathie geneest in vele gevallen, waaronder ingewandstoringen, acuut trauma, angst, pijn, ontstekingen, besmettingen en ziekten gerelateerd aan het immuunsysteem. Bij weefselbeschadiging of vernietiging kan homeopathie zelfs in sommige gevallen operaties voorkomen. Homeopathie behoort namelijk tot de holistische genezingsmethoden. Hiermee bedoel ik dat de patiënt in zijn totaliteit behandeld moet worden, omdat de symptomen van het dier niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het totaal van een lichaam dient in balans te zijn.